Mơ đánh bài đánh con gì thì dễ trúng nhất?

Mơ đánh bài đánh con gì thì dễ trúng nhất?